Tev ir iespēja nopelnīt simtiem punktu piedaloties tirgus izpētes aptaujās par savu dzīvesstilu un ieradumiem . Savus punktus vari apmainīt pret precēm vai pakalpojumiem, kā arī ziedot tos labdarībai. Papildus punktiem, tavs viedoklis tiks ņemts vērā dažādu produktu izstrādei nākotnē. Piemēram, aptaujā var tikt lūgts izteikt savu viedokli par kāda produkta nosaukumu, garšu vai prezentāciju. Ražotāji paļaujas uz MansViedoklis.lv biedru viedokļiem par saviem produktiem.

Punktu skaits ir atkarīgs no aptaujas veida, garuma un sarežģītības. Visu šo informāciju ir iespējams atrast pirms katras aptaujas. Punktus vai izlozes biļetes tu iegūsti pat tad, ja neesi izvēlēts aptaujai. Punktu vai izlozes biļešu skaits atkarīgs no dažādiem faktoriem.
Ja Jūsu atbildes ir negodīgas vai tiek lietoti līdzekļi, kas ļauj aptaujas aizpildīt automātiski, Jūsu konts var tiks bloķēts un visi iegūtie punkti zaudēti.

MansViedoklis.lv un aptaujas pasūtītāji pielieto dažādas metodes, lai atrastu tos dažus lietotājus, kuri izvēlas rīkoties negodīgi un krāpties. Zemāk minēti daži piemēri, kā MansViedoklis.lv šādus lietotājus identificē:

Pretrunīgas atbildes
Līdzīga satura vai identisks jautājums ir uzdots dažādās aptaujās (piem. “Vai jūs esat sieviete vai vīrietis?”), vai gan aptaujas sākumā, gan beigās. Ja atbildes uz šādiem jautājumiem dažādās aptaujās ir atšķirīgas, tas tiek uzskatīts par stipru pierādījumu, ka lietotājs atbild negodīgi.

Pārāk ātras atbildes
Mēs zinām, kāds ir aptuvenais nepieciešamais laiks aptaujas izpildei. Biedri, kuri nesniedz godīgas atbildes un nepievērš uzmanību aptaujas saturam, vienmēr to aizpildīs daudz ātrāk.

Līdzīgas atbildes uz dažādiem jautājumiem
Ir viegli pamanīt, ja biedrs uz dažāda satura jautājumiem sniedz līdzīgas vai identiskas atbildes. Piemēram, ja visi jautājumi atbildēti ar variantu A vai “Neviens no augstāk minētajiem”.

Neatbilstošas atbildes
Dažās aptaujās tiek jautāts izpaust savu viedokli, sniedzot rakstisku atbildi. Ja MansViedoklis.lv sistēma atrod atbildes, kuras ir neloģiskas vai neizlasāmas, tās tiek atzīmētas pārbaudei un lietotājs var tikt dzēsts.

Ielūgumu uz aptauju saņemsiet, ja jūsu informācija atbildīs aptaujas pasūtītāja mērķa auditorijai. Piemēram, mūsu aptaujas pasūtītājs var vēlēties uzzināt 30 – 40 gadus vecu respondentu viedokli, kuri regulāri iepērkas lielveikalos.
Zibaptaujas ir aptaujas, uz kurām vari atbildēt nekavējoties, uzreiz pēc piekļūšanas savam lietotājkontam. Iegūstamo punktu skaits ir skaidri norādīts pie katras jums piedāvātās zibaptaujas.
Saņemtās atbildes ir konfidenciālas. Dažkārt aptaujās iespējami personu identificējoši jautājumi turpmāku pētījumu dēļ.

Tiešsaites tirgus izpētes bizness ir nopietns. Informācija, kuru sniedz aptaujās, var ietekmēt svarīgus lēmumus nākotnē. Šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi, lai jūsu atbildes būtu precīzas un godīgas, tādējādi palīdzot pasūtītājam precizēt jauna produkta vai pakalpojuma vajadzības.

MansViedoklis.lv rīcībā ir vairāki līdzekļi, lai nodrošinātu godīgu un precīzu atbilžu saņemšanu. Ja mums ir pamats aizdomām, ka lietotājs krāpjas, var tikt piemērots sods punktu apjomā kā arī liegt pieeju portālam.

Par katru ielūgto draugu jūs iegūstat 60 punktus. Tie tiek piešķirti tikai tad, ja ielūgtā persona veiksmīgi reģistrējas portālā un pilnībā atbild uz vismaz vienu aptauju. Vienkāršākais veids, kā ielūgt draugu, ir aizpildot šo formu.