Pievienojies portālam MansViedoklis.lv!

Reģistrējieties, izmantojot savu e-pasta adresi un piedalies aptaujās! Pēc veiksmīgas reģistrācijas, mēs Jums nosūtīsim piedāvājumus kā arī saiti uz aptauju. To pabeidzot, Jums tiks piešķirti punkti. Nopelītos punktus var samainīt pret balvām vai pakalpojumiem. Papildus tam, Jūs automātiksi piedalāties mūsu izlozēs.

Ienākt vai Reģistrēties

Dalība mūsu aptaujās ir pilnīgi bez maksas un Jums ir iespēja atteikties no aptaujas jebkurā brīdī. Mēs garantējam Jūsu informācijas konfidiencialitāti, Jūs sniegtās aptauju atbildes nekad netiks izmantotas ar Jūsu personisko informāciju. Jūsu kontaktinformācija nekad netiks pārdota vai nodota uzņēmumiem ārpus mūsu tiešās vadības.

 

Samainiet iegūtos punktus pret dažādām balvām un pakalpojumiem!

Par piedalīšanos aptaujās Jūs pelnāt punktus, kurus iespējams samainīt pret dažādām balvām. Piemēram, par punktiem varat iegūt dažādas preces veikalos ABC King, Walking, Alexandra un I.L.U, iegādāties biļetes uz kino, koncertiem vai teātri, kā arī piedalīties Latvijas Loto izlozēs. Tāpat Jums ir iespēja ziedot savus sakrātos punktus labdarībai. Parasti savu pirmo balvu Jūs varat izvēlēties jau pēc 2 – 4 aptaujām.

Uzziniet, kādas balvas ir iespējams iegūt!.


 Jūs automātiksi piedalāties dažādās izlozēs

Mūsu izlozēs iespējams laimēt dažādas balvas, ieskaitot elektroniku, ceļojumus, biļete kā arī daudzas citas lieliskas lietas. Katra atbildētā aptauja palielina Jūsu izredzes laimēt!

Lasiet izlozes noteikumus šeit.