Pievienojies portālam MansViedoklis.lv!

Reģistrējieties, izmantojot savu e-pasta adresi un piedalieties aptaujās! Pēc tam, kad veiksmīgi būsiet reģistrējies, mēs Jums nosūtīsim aicinājumus piedalīties aptaujās. Veiksmīgi aizpildot aptauju, Jums tiks piešķirti punkti. Nopelnītos punktus varēsiet samainīt pret balvām un papildus tam, Jūs automātiski piedalīsieties lielo balvu izlozēs.

Ienākt vai Reģistrēties

Dalība mūsu aptaujās ir pilnīgi bez maksas un Jums ir iespēja atteikties no aptaujas jebkurā brīdī. Mēs garantējam Jūsu informācijas konfidiencialitāti, Jūs sniegtās aptauju atbildes nekad netiks izmantotas ar Jūsu personisko informāciju. Jūsu kontaktinformācija nekad netiks pārdota vai nodota uzņēmumiem ārpus mūsu tiešās vadības.

 

Samainiet iegūtos punktus pret dažādām balvām un pakalpojumiem!

Par piedalīšanos aptaujās Jūs pelnāt punktus, kurus iespējams samainīt pret dažādām balvām. Piemēram, par punktiem varat iegūt dažādas preces veikalos ABC King, Walking, Alexandra un I.L.U, iegādāties biļetes uz kino, koncertiem vai teātri, kā arī piedalīties Latvijas Loto izlozēs. Tāpat Jums ir iespēja ziedot savus sakrātos punktus labdarībai. Parasti savu pirmo balvu Jūs varat izvēlēties jau pēc 2 – 4 aptaujām.

Uzziniet, kādas balvas ir iespējams iegūt!.


 Jūs automātiski piedalīsieties dažādās izlozēs

Mūsu rīkotajās izlozēs iespējams laimēs dažādas balvas, tajā skaitā elektrotehniku, ceļojumus, biļetes u.c. balvas. Katra aizpildītā aptauja palielina Jūsu izredzes laimēt!

Lasiet izlozes noteikumus šeit.